Tłumaczenia dokumentów sądowych, a klauzula apostille i legalizacja

Tłumaczenia apostille to kluczowa usługa dla osób potrzebujących zatwierdzenia legalności swoich dokumentów za granicą. Klauzula ta wymagana jest w wielu sytuacjach, w tym przy staraniu się o pracę za granicą, ubieganiu się o wizę, czy też zakładaniu własnej firmy w innym kraju. W większości przypadków muszą być nią opatrzone także dokumenty sądowe. Tłumaczenia apostille to niezbędny element procesu legalizacji dokumentów. Dzięki temu można mieć pewność, że zostaną one uznane za autentyczne i zgodne z oryginałami w każdym kraju, gdzie obowiązuje taki sam system ich uwierzytelniania. W poniższym tekście wyjaśniamy, czym dokładnie jest klauzula apostille, jakie formalności są z nią związane oraz czy zawsze jest konieczna.

Czym jest klauzula apostille i jak ją uzyskać?

Apostille to poświadczenie oryginalności dokumentu oraz autentyczności podpisu i pieczęci osoby, która podpisała dokument. Dokument nabywa wówczas mocy prawnej dokumentu urzędowego. Klauzula ta wydawana jest przez organ nadrzędny w stosunku do instytucji go sporządzającej. Co ważne, tekst opatrzony apostille nie wymaga dodatkowych potwierdzeń i uwierzytelnień. 

Bez powyższej klauzuli można napotkać problem z załatwieniem jakichkolwiek spraw w urzędzie lub u notariusza. Jest ona konieczna, aby przedłożyć dokument konkretnym organom za granicą. Jednak samo jej uzyskanie nie oznacza, że można się nim sprawnie posługiwać. W tym przypadku potrzebna jest również pomoc tłumacza przysięgłego, ponieważ apostille wymaga tłumaczenia na język docelowy danego państwa.

Co potrzebne jest do wydania apostille? Nadanie klauzuli można uzyskać poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Odpowiedni wniosek należy złożyć osobiście lub przy pomocy korespondencji. Jeśli nie ma możliwości, aby zrobić to samemu, można załatwić tę formalność przez osobę trzecią. Wraz z wnioskiem, powinniśmy również pamiętać o wniesieniu opłaty skarbowej.

Czy w każdym Państwie są takie same wymogi?

Odpowiadając na powyższe pytanie – nie w każdym Państwie jest identycznie. Konwencja Haska znosi wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Przed wyjazdem do konkretnego kraju, należy więc sprawdzić, czy jest on jej częścią. Sprawa komplikuje się, kiedy państwo, do którego się udajemy, nie jest stroną Konwencji Haskiej. Wtedy nie wystarczy sama klauzula apostiile. Konieczna jest bowiem legalizacja. Czym ona jest?

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu. Procedura ta jest jednak nieco bardziej skomplikowana, ponieważ wymaga dodatkowego, końcowego poświadczenia. Należy także dodać, że legalizacja stosowana jest do danego dokumentu dopiero po jego przetłumaczeniu. 

Urzędowa legalizacja wydawana jest przez określone instytucji: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jakie dokumenty wymagają apostille?

Klauzula apostille jest wymagana, przede wszystkim, w przypadku dokumentów sądowych, notarialnych i urzędowych. Jednak są też wyjątki. Apostille nie stosuje się w przypadku poniższych dokumentów:

  • odpisy aktu urodzenia i zgonu
  • akty zawarcia małżeństwa, a także zdolności do zawarcia małżeństwa i akty stanu cywilnego, akty separacji oraz rozwodu
  • potwierdzenia miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu
  • wpisy w rejestrze karnym.

Jest to regulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012

Tłumaczenie poświadczone dokumentów urzędowych

Poświadczenie za zgodność z oryginałem przez tłumacza przysięgłego, przy pomocy specjalnej pieczęci i podpisu, gwarantuje jego autentyczność, a sam przekład nabiera mocy prawnej dokumentu. Jest ono ważne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostało wykonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, która znajduje się na stronie Ministerstwa. Konsulat bądź notariusz mają jedynie możliwość poświadczenia danego dokumentu, będącego w oryginalnym języku. Tłumacz przysięgły posiada zaś odpowiednie kompetencje, aby potwierdzić zgodność przekładu z dokumentem w języku obcym.

Do dokumentów, które wymagają uwierzytelnienia, należą dokumenty związane z założeniem firmy, dokumenty urzędowe, akty notarialne, akt urodzenia, dowód tożsamości etc.

Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia legalizacji zagranicznych dokumentów oraz tych opatrzonych klauzulą apostille, zachęcam do skorzystania z moich usług. Oferuję profesjonalne tłumaczenia uwierzytelnione z języka włoskiego na polski i z polskiego na włoski. Dzięki odpowiednim kwalifikacjom oraz nabytemu doświadczeniu, realizuję zlecenia szybko, rzetelnie, z dbałością o każdy szczegół. Dodatkowo mogę zaproponować bezpłatną wycenę. Zachęcam do kontaktu!