Tłumaczenia prawnicze język włoski

Tłumaczenia prawnicze język włoski

Tłumaczenia prawnicze to jeden z największych segmentów branży tłumaczeniowej. Stopień trudności tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych zmienia się w zależności od treści tekstu w języku źródłowym oraz języku docelowym. Aby wykonać profesjonalne tłumaczenie dokumentów prawnych i prawniczych niezbędna jest dokładna znajomość pojęć i zagadnień prawnych z zakresu różnych systemów ustawodawczych.
Należy rozgraniczyć teksty prawne i prawnicze.
Teksty prawne to dokumenty pisane językiem prawnym – akty i dokumenty prawne będące wynikiem pracy organów ustawodawczych, np.: konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia.
Teksty prawnicze to teksty pisane językiem prawniczym – stosowanym przez prawników np.: artykuły naukowe, analizy prawnicze i inne dokumenty funkcjonujące w obiegu prawnym i najczęściej spotykane w branży tłumaczeniowej: umowy, pełnomocnictwa, dokumenty założycielskie spółek, dokumenty statutowe, akty notarialne, pisma procesowe, poświadczenia podpisu, dokumenty sądowe, dokumenty z zakresu zamówień publicznych.

W ramach usług oferujemy:
– tłumaczenie dokumentów procesowych
– tłumaczenie przepisów
– tłumaczenie aktów notarialnych
– tłumaczenie postępowań
– tłumaczenie umów
– tłumaczenie dokumentów dotyczących własności intelektualnej
– tłumaczenie ekspertyz technicznych
– tłumaczenie zaświadczeń o niekaralności
– tłumaczenie planów zapewnienia bezpieczeństwa
– tłumaczenie informacji o ochronie danych osobowych (tłumaczenie w zakresie prawa pracy)
– tłumaczenie paszportów i dokumentów tożsamości,
– tłumaczenie patentów
– tłumaczenie dokumentów zakładowych (tłumaczenie statutów, odpisów z KRS i wpisów do rejestru przedsiębiorstw),

Biuro tłumaczeń ITAL-POL istniejące na rynku od 2008 roku gwarantuje klientom poufność przetwarzania danych oraz informacji zastrzeżonych. Wszelkie dane naszych klientów i treści przekazanych dokumentów objęte są klauzulą poufności.

Na żądanie klienta, zawieramy umowy o poufności przed otrzymaniem dokumentów do tłumaczenia.

Błyskawiczna wycena tłumaczenia – już w 60 minut od przesłania zapytania.

W celu uzyskania błyskawicznej wyceny, prosimy o przesłanie skanów tekstów do tłumaczenia za pomocą specjalnego formularza — wystarczy kliknąć przycisk, aby przejść bezpośrednio do formularza szybkiej wyceny.

Czas oczekiwania na odpowiedź zawierającą wycenę tłumaczenia wynosi 60 minut.