Jak tłumacz przysięgły może pomóc zaistnieć firmie na zagranicznym rynku gospodarczym?

Jak tłumacz przysięgły może pomóc zagranicznej firmie w rozwoju swojej działalności na rynku polskim?

Tłumacz przysięgły musi posiadać wiedzę nie tylko językową, ale także biznesową w odniesieniu do działalności na danym rynku zagranicznym, którego językiem włada, ale także odwrotnie – powinien potrafić pomóc zagranicznej firmie na rodzinym rynku.

Tłumacz przysięgły ogniskuje swoją wiedzę z zakresu:

 • znajomości języka, w którym się specjalizuje
 • znajomości języka kraju z/i z którego tłumaczy
 • wiedzę na temat rynków obydwu krajów
 • wiedzę na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obydwu rynkach.

Warto także zawrzeć umowę z tłumaczę przysięgłym na stałą obsługę tłumaczeniową, zwłaszcza jeśli prowadzimy większą firmę czy też firmę prowadzącą działalność na rynkach zagranicznych, gdyż stała współpraca z tłumaczem przysięgłym może on pomóc w:

 • prowadzeniu rozmów z kontrahentami, 
 • pomóc w poszukiwaniu agencji reklamowej, 
 • w tłumaczeniu treści na social media,
 • w poruszaniu się na rynku polskim według obowiązujących przepisów i tradycji, 

Korzyści ze współpracy z tłumaczem przysięgłym

Wiele polskich firm działa na rynkach zagranicznych od wielu lat, wiele korzystało ze wsparcia ze strony Unii Europejskiej, gdzie promują i z sukcesem sprzedają swoje produkty. Inne samodzielnie szukają inwestorów. Firmy starają się uczestniczyć w targach oraz misjach gospodarczych. To wszystko wymaga dobrej znajomości nie tylko danego języka, ale także specyfiki danego rynku.

I tutaj wsparcie może dać tłumacz przysięgły.

Od wielu lat obserwuje się wzrost zainteresowania tłumaczeniami w obcych językach, w tym w  języku włoskim.

Warto zatem skorzystać z kompleksowej pomocy tłumacza przysięgłego w związku z ekspansją na rynki zagraniczne. W ziwązku z tym warto zadać sobie podstawowe pytania, takie jak między innymi:

 • Czy Twoja firma także działa na rynkach zagranicznych?
 • Czy może działasz lub chciałbyś działać na rynkach zagranicznych?

Współpraca z tłumaczem przysięgłym może przynieść znaczne korzyści:

 • tłumacz przysięgły pomoże w zacieśnieniu współpracy z partnerem zagranicznym
 • tłumacz przysięgły uwiarygodni Twoją firmę na rynku zagranicznym 
 • zwiększy zaufanie do Twojej firmy ze strony partnera zagranicznego
 • pomoże w sprawdzeniu dokumentów handlowych, np. przed podpisaniem kontraktu
 • pomoże uniknąć różnych zagrożeń wynikających z nieznajomości języka i uwarunkowań lokalnych dla prowadzenia biznesu.

Tłumacz przysięgły pełni dużą rolę

Pierwsze kroki na rynku włoskim a pomoc tłumacza przysięgłego

Jeśli zdecydujesz się na wejście na rynek włoski, znasz już potencjalnych klientów czy kontrahentów oraz zrobiłeś analizę rynku, kolejnym bardzo ważnym krokiem jest przygotowanie profesjonalnej oferty handlowej. I tutaj pomocny będzie tłumacz przysięgły. 

Już wcześniej należałoby także dokonać tłumaczenia strony internetowej firmy, jeśli nie jest to jęzek powszechnie stosowany w biznesie, w którym strony są przygotowywane od razu w dwóch lub trzech językach, to trzeba przetłumaczyć strony w języku kraju, na którym zamierzamy sprzedawać nasze towary. 

Tłumaczenia tego rodzaju muszą być zrozumiałe dla klienta, więc język powinien być prosty i przemawiający do odbiorcy. Natomiast, jeśli zwracamy się do partnera handlowego, to wówczas tłumaczenie powinno mieć formę bardziej zaawansowaną i dostosowaną także do rodzaju towaru.

Wysoka jakość tłumaczenia strony firmy gwarantuje, że strona przyciągnie klientów.

Dobry tłumacz to połowa sukcesu.

Błędy językowe mogą spowodować, że wpłynie to negatywnie na wizerunek firmy na rynku zagranicznym. Ponadto trzeba upewnić się czy tłumaczenie nazwy firmy czy produktu w języku obcym nie oznacza czegoś zupełnie innego, co na dodatek nie kojarzy się pozytywnie.

 Ważne są także tłumaczenia techniczne oraz precyzyjne opisy produktów, co przyczyni się do pozytywnego wizerunku firmy.

Często na rynku zagranicznym potrzebne jest tłumaczenie wykonywane na bieżąco, czy tłumaczenia ustne, wówczas warto podjąć stałą współpracę z jednym lub zespołem tłumaczy, specjalizujących się w danej branży.

Do dokumentów, które bezwzględnie wymagają wiarygodnego tłumaczenia uwierzytelniającego należą:

 • tłumaczenia księgowo-finansowe
 • tłumaczenia prawne umów, statutów,
 • tłumaczeń dokumentów celnych
 • tłumaczenia techniczne.

Pomimo, że w handlu międzynarodowym powszechnie stosowany jest język angielski, zawsze mile widziane jest tekst w języku kraju, z którym chcemy prowadzić interesy. Jest to dobrze postrzegane i możemy szybciej zdobyć w ten sposób klientów.

Z drugiej strony np. etykiety produktów w języku kraju pochodzenia dają gwarancję autentyczności, ale taki produkt bez tłumaczenia etykiety może nie być dopuszczony na rynek.

Na niektórych rynkach zagranicznych tłumaczenia zwykłe mogą w ogóle nie być respektowane.

Sposób wejścia na rynek zagraniczny a tłumaczenie

Firmy, które dopiero wchodzą na dany rynek mają możliwości wyboru, jaką ściażkę umiędzynarodowienia wybrać, w szczególności mogą wybrać:

 • eksport pośredni lub bezpośredni
 • joint-ventures
 • otwarcie filii zagranicznej
 • czy nawet zakładu produkcyjnego za granicą

Każda kolejna forma oznacza większe zaangażowanie w rynek zagraniczny, ale także większe ryzyko. Aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka warto znaleźć dobrego tłumacza, który nie tylko dobrze zna język i uwarunkowania na danym rynku, ale także zna się na strastegiach wychodzenia na rynki zagraniczne.