Tłumaczenia ustne telefoniczne

Tłumaczenia ustne telefoniczne dla: administracji publicznej, służby zdrowia, przedsiębiorstw, osób prywatnych, branży turystycznej oraz podczas targów.

Nasz tłumacz staje się pośrednikiem między Wami a Waszymi rozmówcami za granicą, dzięki czemu komunikacja przebiega sprawnie, jest wydajna i nie ma w niej miejsca na nieporozumienia. Możemy wykorzystać różne rodzaje środków komunikacji oferując tłumaczenia ustne telefoniczne:
• Telefon tradycyjny
• Wideokonferencja
• Spotkania online, korzystając z różnych programów do przeprowadzania konferencji internetowych
Tłumaczenie przez telefon

Tłumaczenia ustne telefoniczne to usługa, dzięki której tłumacze łączą się z firmami lub osobami prywatnymi, które chcą się porozumieć, lecz nie mówią w tym samym języku. Usługa ta umożliwia zatem kontakt z zagranicznymi klientami i dostawcami, zapewniając obu stronom jasną i dokładną komunikację.

Tłumaczenia ustne telefoniczne to tłumaczenia konsekutywne – oznacza to, że tłumacz czeka, aż jedna strona skończy swoją wypowiedź, a następnie tłumaczy ją drugiej stronie na wymagany język i tak na przemian, aż do zakończenia rozmowy.
Oferujemy klientom usługi tłumaczeń przez telefon, które są wydajnym środkiem skracającym odległość między zagranicznymi rozmówcami oraz pozwalającym uniknąć niedomówień oraz długich wymian korespondencji mailowej. Usługi te są przydatne podczas planowania podróży służbowych lub organizowania spotkań biznesowych za granicą.

Zapewniając obecność profesjonalnego tłumacza przed wyjazdem służbowym lub zanim rozpoczną się targi za granicą, będziecie mieli pewność, że dysponujecie wsparciem językowym bezpośrednio w telefonie lub komputerze, unikając tym samym ponoszenia kosztów za przejazd tłumacza.

Tłumaczenia telefoniczne podczas kontaktów z klientami zagranicznymi
Oferujemy usługi telemarketingu i biznesowych kontaktów telefonicznych w obcym języku, by zaprezentować wasze produkty potencjalnym zagranicznym klientom oraz poszerzyć waszą międzynarodową działalność.

Jeśli chcecie uczestniczyć w rozmowie z klientem, tłumacz może wykonywać telefony również w waszej siedzibie. Możecie również wziąć udział w konwersacji w sposób zdalny. W innym wypadku tłumacz przeprowadzi rozmowę telefoniczną w obcym języku w waszym imieniu i przedstawi wam na piśmie jej wynik.