Tłumaczenia ustne telefoniczne

Tłumaczenia ustne telefoniczne (konsekutywne) to usługa, dzięki nasi tłumacze łączą się z firmami lub osobami prywatnymi, które chcą się porozumieć, lecz nie mówią w tym samym języku. Usługa ta umożliwia zatem kontakt z zagranicznymi klientami i dostawcami bez konieczności nauki obcego języka, zapewniając obu stronom jasną i dokładną komunikację.

 

Zamawiając nasze usługi przed wyjazdem służbowym za granicę, będą mieli Państwo pewność, że dysponujecie wsparciem językowym bezpośrednio w telefonie lub komputerze, dzięki czemu unikną Państwo ponoszenia kosztów za usługi miejscowego tłumacza.

 

Przebieg realizacji usługi:

 

Nasz tłumacz staje się pośrednikiem między Państwem a Państwa rozmówcami za granicą, dzięki czemu komunikacja przebiega sprawnie, jest wydajna i nie ma w niej miejsca na nieporozumienia.
Na życzenie klienta nasi tłumacze mogą wykonać usługę w siedzibie firmy.

Wedle życzenia mogą Państwo również wziąć udział w realizacji tłumaczenia w sposób zdalny. W innym wypadku tłumacz przeprowadzi rozmowę telefoniczną w obcym języku w imieniu Państwa i przedstawi jej wynik na piśmie.

 

Do przeprowadzenia tłumaczeń ustnych możemy wykorzystać następujące urządzenia lub narzędzia:

  • Telefon tradycyjny,
  • Wideokonferencja,
  • Spotkania online, korzystając z różnych programów do przeprowadzania konferencji internetowych (Skype, Zoom),

Nasze biuro tłumaczeń oferuje również usługi telemarketingu i biznesowych kontaktów telefonicznych w obcym języku, dzięki czemu możemy zaprezentować Państwa produkty potencjalnym zagranicznym klientom oraz poszerzyć międzynarodową działalność Państwa firmy.