Tłumaczenia specjalistyczne

Teksty specjalistyczne wykorzystują zazwyczaj skomplikowaną i niespotykaną na co dzień terminologię. Z tego powodu tłumaczenia specjalistyczne wymagają przede wszystkim dogłębnej znajomości danego sektora rynku i specyfiki danej branży.

Przez lata nasz zespół tłumaczy wypracował wiedzę specjalistyczną oraz językową, dzięki której jesteśmy w stanie sprostać każdemu tłumaczeniu specjalistycznemu, bez względu na to jaki jest jego stopień złożoności, charakter dziedziny czy kierunek..

Wykonujemy przede wszystkim następujące rodzaje tłumaczeń specjalistycznych:

 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia marketingowe
 • Tłumaczenia medyczne
 • Tłumaczenia ekonomiczne
 • Tłumaczenia naukowe
 • Tłumaczenie umów
 • Tłumaczenia finansowe
 • Tłumaczenia prawnicze

 

Tłumaczeniami specjalistycznymi nazywamy przekład tekst, który jest skierowany nie do przeciętnego odbiorcy, lecz do wąskiej grupy specjalistów z danej dziedziny.

 

Wyróżniamy następujące przykłady tekstów specjalistycznych:

 • publikacje medyczne
 • dokumentacja badań klinicznych
 • dokumenty rejestracyjne leków
 • dokumentacja medyczna pacjentów
 • dokumentacja maszyn przemysłowych
 • dokumentacja procesów technologicznych
 • opisy badań naukowych
 • artykuły oraz monografie naukowe