Tłumaczenia prawnicze włoski

Tłumaczenia prawnicze włoski

Stopień trudności tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych zmienia się w zależności od treści tekstu w języku wyjściowym oraz języku docelowym. Aby wykonać profesjonalne tłumaczenie dokumentów prawnych i prawniczych niezbędna jest dokładna znajomość pojęć prawnych z zakresu różnych systemów ustawodawczych.

 

W ramach naszych usług oferujemy:

 

 • tłumaczenie dokumentów procesowych,
 • tłumaczenie stosowanych przepisów,
 • tłumaczenie aktów notarialnych,
 • tłumaczenie postępowania arbitrażowego,
 • tłumaczenie przykładowych umów,
 • tłumaczenie dokumentów dotyczących własności intelektualnej,
 • tłumaczenie ekspertyz technicznych,
 • tłumaczenie zaświadczeń o niekaralności,
 • tłumaczenie planów zapewnienia bezpieczeństwa,
 • tłumaczenie informacji o ochronie danych osobowych (tłumaczenie w zakresie prawa pracy),
 • tłumaczenie paszportów i dokumentów tożsamości,
 • tłumaczenie patentów,
 • tłumaczenie dokumentów zakładowych (tłumaczenie statutów, odpisów z KRS i wpisów do rejestru przedsiębiorstw),

Jako biuro tłumaczeń istniejące na rynku od 2008 roku gwarantujemy naszym klientom poufność przetwarzania danych oraz informacji zastrzeżonych.Chcemy aby, dane naszych klientów i treści przekazanych dokumentów objęte zostały klauzulą poufności.

Dlatego na żądanie klienta, zawieramy umowy o poufności danych na etapie zapoznawania się z dokumentem, wyceny lub jego tłumaczenia.