Tłumaczenia prawnicze włoski

Tłumaczenia prawnicze włoski

Tłumaczenia prawnicze włoski: tłumaczenia prawne i prawnicze stanowią specjalistyczny dział tłumaczeń.

Stopień trudności tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych zmienia się w zależności od treści tekstu w source (języku wyjściowym) oraz języku target (docelowym). Niezbędna jest dokładna znajomość pojęć prawnych z zakresu różnych systemów ustawodawczych.

Tłumaczenie dokumentu prawnego jest szczególnego rodzaju zadaniem, które można powierzyć wyłącznie doświadczonemu tłumaczowi, posiadającemu wiedzę i kompetencje językowe. Tłumacze tekstów prawnych i prawniczych powinni posiadać doskonałą znajomość prawa obowiązującego w odpowiednich krajach. Konieczne jest również korzystanie ze specjalistycznych glosariuszy i słowników.

 

Oferujemy tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów:

tłumaczenie dokumentów procesowych
tłumaczenie stosowanych przepisów
tłumaczenie aktów notarialnych
tłumaczenie postępowania arbitrażowego
tłumaczenie przykładowych umów
tłumaczenie dokumentów dotyczących własności intelektualnej
tłumaczenie ekspertyz technicznych
tłumaczenie zaświadczeń o niekarności
tłumaczenie planów zapewnienia bezpieczeństwa
tłumaczenie informacji o ochronie danych osobowych (tłumaczenie w zakresie prawa pracy)
tłumaczenie paszportów i dokumentów tożsamości
tłumaczenie patentów
tłumaczenie dokumentów zakładowych (tłumaczenie statutów, odpisów z KRS i wpisów do rejestru przedsiębiorstw)

Tłumaczenia uwierzytelnione włoski
Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) są tłumaczeniami prawnymi z podanymi danymi tłumacza przysięgłego i opatrzone jego pieczęcią, co potwierdza ich wiarygodność i jakość. Tłumaczenia uwierzytelnione stosowane są w przypadku, gdy dokument przetłumaczony na inny język wymaga uwierzytelnienia poprzez stwierdzenie zgodności przetłumaczonego tekstu i opatrzenie urzędową pieczęcią.
Poufność przetwarzania danych oraz informacji zastrzeżonych
Gwarantujemy, że dane i treść przekazanych dokumentów objęte są klauzulą poufności.
W przypadku takiego żądania klienta, zawieramy umowy o poufności danych na etapie zapoznawania się z dokumentem, wyceny lub jego tłumaczenia.