Z roku na rok zwiększa się liczba osób prywatnych i instytucji, które korzystają z usług tłumacza przysięgłego. Chcemy zawierzać ważne tłumaczenie ważnej dokumentacji i pism specjalistom, którzy zrobią to naprawdę dobrze i przede wszystkim profesjonalnie. Liczba samych tłumaczy przysięgłych cały czas wzrasta – wiąże się to z zapotrzebowaniem na tego typu usługi. Przede wszystkim poszukiwani są tłumacze w mniej popularnych językach – językach skandynawskich, języku hiszpańskim, języku włoskim. Do kogo skierowane są usługi tłumaczy przysięgłych? Kto zazwyczaj odwiedza ich gabinety?

Tłumaczenia z włoskiego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Target tłumaczy przysięgłych to przede wszystkim małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Ponad połowa klientów to tzw. klienci biznesowi, szefowie, menedżerowie firm funkcjonujących w bardzo wielu branżach. Bardzo często tłumacze przysięgli współpracują z ważnymi instytucjami użytku publicznego oraz z kancelariami prawnymi. Z tłumaczami przysięgłymi współpracują także uniwersytety, biura rachunkowe, firmy zagraniczne, które mają do czynienia z tzw. “wrażliwą dokumentacją”.
Tłumaczenia poświadczone zwane potocznie „tłumaczeniami przysięgłymi” zamawiane są bardzo często przez osoby ubiegające się o obywatelstwo, starające się o zezwolenie na stały pobyt, wnioskujące o pozwolenie na pracę.

Tłumaczenia poświadczone (tak zwane tłumaczenia przysięgły) z języka włoskiego – specjalistyczna dokumentacja

Tłumacz przysięgły zajmuje się tłumaczeniami ważnej dokumentacji – często o profilu państwowym. Tłumaczeniom podlegają przede wszystkim:

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje – tutaj mowa jest przede wszystkim o dyplomach, certyfikatach językowych potwierdzających ukończenie ważnych kursów/szkoleń branżowych, suplementy do dyplomów
• akty Urzędu Stanu Cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu – w tym: odpis skrócony/pełny)
• dokumenty samochodowe – wszystkie dokumenty potrzebne przy zakupie/sprzedaży auta i jego rejestracji – dokumenty do rejestracji, umowy kupna/sprzedaży, faktury, prawo jazdy, pozwolenia
• dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, poręczenia majątkowe, ekspertyzy lub opinie prawne)
• dokumenty związane z rynkiem pracy i zatrudnieniem – świadectwa pracy, zaświadczenia, referencje
• dokumenty medyczne w tym zaświadczenie lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego
• zaświadczenia o niekaralności potrzebne między innymi do pracy w placówkach edukacyjnych
• zaświadczenia o zameldowaniu
• zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa
• dokumenty Urzędu Meldunkowego takie jak dowód osobisty, poświadczenie zameldowania lub zamieszkania, zmiana adresu,
• dokumenty opatrzone klauzulą Apostille
• umowy handlowe i dokumentacja firmowa – w katalog takich umów wchodzą między innymi: umowy handlowe, umowy spółki, umowy leasingu samochodu lub maszyny, polisy ubezpieczeniowe
• umowa kredytowa, umowa finansowania – wliczamy w to także dokumenty finansowe (faktury, rachunki, sprawozdania finansowe, bilanse roczne, wyciągi bankowe)
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), odpis z Księgi Wieczystej,
• dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa z obcokrajowcem.

Tłumaczenia z włoskiego – o czym jeszcze należy pamiętać?

Tłumaczenia poświadczone muszą być wykonywane przez tłumaczy zaprzysiężonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Konieczne jest również, aby posiadali oni specjalne uprawnienia. Tłumaczenia uwierzytelnione zazwyczaj dotyczą dokumentów posiadających moc prawną lub pism urzędowych. Z tego też powodu tłumacz przysięgły musi wyróżniać się nie tylko doskonałą znajomością wybranego języka obcego, ale także wiedzą prawną. Wybierając osobę do współpracy przede wszystkim musimy kłaść nacisk na doświadczenie zawodowe – im więcej przetłumaczonych dokumentów tym lepiej. To potwierdzenie, że trafiliśmy na eksperta.