O mnie

Katarzyna Balińska, tłumacz przysięgły języka włoskiego i tłumacz  ustny języka włoskiego.

Urodziłam się w Polsce, mając 6 lat przeprowadziłam się do Włoch, gdzie mieszkałam do 2008 roku.

We Włoszech ukończyłam szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące, władam perfekcyjnie językiem polskim i włoskim, które są moimi językami ojczystymi.

Ukończyłam studia we Włoszech – Filologię romańską na wydziale literatury i języków obcych na Uniwersytecie w Palermo.

Mieszkając ponad 30 lat we Włoszech miałam możliwość szlifowania kompetencji językowych, a także poznania kultury i obyczajów Włoch.

W 2008 roku założyłam biuro tłumaczeń języka włoskiego ITAL-POL, wykunuję tłumaczenia pisemne i tłumaczenia ustne z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski, oferuję asystę podczas targów oraz usługi doradcze, a także badania rynku i wyszukiwanie partnerów handlowych.

W 2008 roku wróciłam na stałę do Polski.

Tłumacz techniczny NOT języka włoskiego – jestem wpisana do rejestru tłumaczy technicznych NOT pod numerem 011492.

Tłumacz przysięgły języka włoskiego, ustanowiony przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i wpisany na listę pod numerem TP/75/16.

Członek Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (TEPIS).

Członkiem Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych (ZZTP).

Wykonuję tłumaczenia dokumentów technicznych, prawniczych, finansowych oraz handlowych z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski, oferując tłumaczenia polski-włoski i włoski-polski.

Pracuję dla polskich i włoskich przedsiębiorstw, kancelarii prawniczych i notarialnych, instytucji, agencji, klientów prywatnych oraz biur tłumaczeń wykonując tłumaczenia polsko-włoskie i włosko-polskie.

Katarzyna Balińska
Tłumacz przysięgły języka włoskiego