W dzisiejszych czasach tłumaczenia pełnią bardzo ważną rolę, tłumaczy się strony internetowe, książki i artykuły, dokumenty, instrukcje obsługi i materiały promocyjne. Usługę należy zlecić profesjonalnemu tłumaczowi, który doskonale zna język obcy i tematykę oraz słownictwo branżowe tekstu.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to osoba, która zdała egzamin państwowy, zatem posiada uprawnienia państwowe nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości – potwierdzeniem uzyskania pozwolenia na tłumaczenie poświadczone (tłumaczenia przysięgłe) jest specjalna pieczęć wydana przez Mennicę Polską, na której widnieją dane osobowe, język oraz numer pozycji na liście tłumaczy przysięgłych.

Jakie pisma muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenia uwierzytelnionego wymagają wszystkie dokumenty, które posiadają moc prawną i muszą ją zachować po przekładzie na inny język. Tłumaczenia takie służą do załatwiania formalności urzędowych (akt stanu cywilnego, akt notarialny, świadectwo pracy, dyplom, świadectwo szkolne, pismo sądowe, dokumenty ubezpieczeniowe i bankowe, dokumenty rejestracyjne samochodów i motocykli, umowy i kontrakty, zaświadczenia zwolnienia lekarskie i inne pisma medyczne).

Czym się różnią tłumaczenia uwierzytelnione od zwykłych?

Pod względem merytorycznym tłumaczenia poświadczone nie różnią się od tłumaczeń zwykłych. Zlecając wykonanie takiej usługi tłumaczowi przysięgłemu chodzi o to, aby dany tekst był przełożony na język docelowy jak najdokładniej – różnica polega na odpowiedzialności ponoszonej za wykonaną pracę.