Jak zarejestrować jacht w Polsce?

Od sierpnia 2020 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące rejestracji rekreacyjnych i sportowych jednostek pływających oraz jachtów do 24 m. W związku z tym wpływa coraz więcej wniosków o wydanie dokumentu rejestracyjnego. Jak wygląda cały proces i co jest potrzebne, aby pływać pod polską banderą? Kiedy przyda się pomoc tłumacza?  

Zmiany w przepisach od 2020 roku

Od 1 sierpnia 2020 roku zmianie uległy przepisy dotyczące rejestrowania jednostek pływających od 7,5 do 24 metrów. Dzięki bardziej przystępnej formie rejestracji na ubieganie się o odpowiednie dokumenty decyduje się coraz więcej armatorów, nie tylko z kraju, ale i zagranicy.

Aby zarejestrować jacht lub inną jednostkę pływającą spełniającą określone kryteria, można skorzystać z łatwo dostępnego, jawnego rejestru w formie teleinformatycznej. Jeden oficjalny portal skutecznie usprawnił i przyspieszył cały proces. Zastąpił działający wcześniej system, który wymagał od interesanta wyboru jednego z sześciu dostępnych rejestrów. Takie rozwiązanie było niekorzystne, niezrozumiałe i skutecznie zniechęcało właścicieli rekreacyjnych jednostek pływających do rejestrowania ich w Polsce. 

Rejestracja jachtów w Polsce — jak wygląda i kogo obowiązuje?

Zgodnie z prawem obowiązek rejestracji jednostki pływającej mają właściciele jachtów morskich i śródlądowych o długości między 7,5 a 24 m oraz z napędem o większej niż 15 kW mocy. Z nakazu zwolnione są osoby posiadające jednostki do regat i zawodów sportowych, napędzane siłą ludzkich mięśni lub deski surfingowe i z żaglem.

Jak zarejestrować jacht w Polsce? Obecnie służy do tego system REJA24. Platforma nie tylko umożliwia złożenie wniosku, ale także daje dostęp do różnego rodzaju materiałów szkoleniowych, informacji o obowiązujących procedurach i aktualizacjach. System służy również do rezerwacji numeru rejestracyjnego czy uzyskania odpisu.

Aby zarejestrować jednostkę pływającą w Polsce, trzeba przygotować wniosek dostępny we wspomnianym systemie REJA24 oraz wraz z odpowiednimi dokumentami złożyć go:

  • w starostwie powiatowym, 
  • u prezydenta miasta na prawach powiatu, 
  • w Polskim Związku Żeglarskim, 
  • lub w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. 

Można wykorzystać w tym celu elektroniczną skrzynkę. Trzeba jednak pamiętać, że oryginały należy przedłożyć do wglądu podczas odbierania dokumentu rejestracyjnego.

Rejestracja jachtu w Polsce a dokumenty w języku obcym

Łatwiejszy system i uproszczone procedury sprawiają, że coraz więcej obcokrajowców decyduje się na rejestr jachtów w Polsce. Często do urzędów wpływają również wnioski o zarejestrowanie jednostek pochodzących z zagranicy. W takiej sytuacji część dokumentów nieuchronnie będzie potrzebowała tłumaczenia. Jest to oficjalny wymóg, co więcej, musi to być przekład poświadczony. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem całego procesu warto skontaktować się z doświadczonym tłumaczem. 

Oferta ITAL-POL zapewnia profesjonalną usługę przekładu potrzebnych dokumentów, wspartą rzetelną wiedzą. Perfekcyjna znajomość języka źródłowego i docelowego umożliwia udzielenie pomocy właścicielom jachtów na każdym etapie rejestracji. Brak tłumaczenia z odpowiednią pieczęcią wymaga poświadczenia przez konsula, dlatego warto ułatwić sobie całą procedurę i skontaktować się z zaufanym biurem tłumaczeń.

Znajomość języka, nomenklatury prawniczej czy obowiązujących ustaw w danej dziedzinie to kwestie, które zapewnią nie tylko rzetelny i pewny przekład. To również gwarancja sprawnego i łatwego przejścia przez cały proces rejestracji z odpowiednim wsparciem. Tłumaczenia w parze językowej włoski-polski wykonywane są zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych, którzy chcą zarejestrować swój jacht w Polsce