JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM JĘZYKA WŁOSKIEGO

Język włoski jest językiem urzędowym we Włoszech i w Szwajcarii, około 100 milionów osób posługuje się tym językiem. Aby myśleć o zawodzie tłumacza przysięgłego, należy uzyskać wykształcenie wyższe. Aby zostać tłumaczem przysięgłym (Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25.11.2004 roku) należy być obywatelem polskim lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, znać język polski, […]